logo ccjct

20 IUNIE 2015: COLOCVIILE JURIDICE – DREPTUL MUNCII

10.06.2015

COLOCVIILE JURIDICE  2015

DREPTUL MUNCII – PRACTICĂ ŞI PERSPECTIVĂ

Prof. univ. dr. MAGDA VOLONCIU

Sâmbătă, 20 iunie 2015, ora 10:00, Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Aleea Universității nr. 1, Campus-corp A, sala SS – etaj 2 (fosta sală a Senatului)

Tematica abordată:

–          Trecere în revistă a legislației actuale, cu sublinierea aspectelor asupra cărora există o presiune de modificare;

          Analiza dispozițiilor art. 80 din Codul muncii și problemele ce se ridică la momentul punerii în executare a unei hotărâri de reîncadrare. Legislație și jurisprudență comparată;

          Cercetarea disciplinară. Privire specială asupra termenelor incidente și asupra naturii acestora. Diferența dintre reabilitarea disciplinară și radierea sancțiunii. Ce sancțiuni sunt supuse radierii;

          Răspunderea patrimonială. Acoperirea prejudiciului pe cale amiabilă;

          Aspecte privind ultimele decizii ale Curții Constituționale cu incidență în domeniul dreptului muncii (art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul muncii și art. 86 din vechea Lege privind insolvența);

          Durata maximă a unui contract individual de muncă. Diferența dintre prelungirea contractului prin act adițional și tipologia contractelor succesive;

          Participarea partenerilor sociali la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Când se dobândește reprezentativitatea unui sindicat?

          Încetarea de drept a contractului individual de muncă la momentul îndeplinirii condițiilor standard de pensionare. Încălcarea dreptului fundamental la muncă. Probleme de practică socială legate de imposibilitatea implementării efective a acestui text;

          Modificări legislative în legătură cu timpul de muncă și timpul de odihnă;

          Aspecte de practică în legătură cu modul în care funcționează protecția specială asigurată de lege (OUG nr. 111/2010) cu privire la părintele salariat care beneficiază de stimulent de reinserțiesau/și concediu creștere copil până la vârsta de 1 an/2 ani.

Taxa de participare pentru membrii C.C.J. Constanţa care au achitat cotizaţia pe anul 2015 este de 25 lei/persoană (contravaloarea gustării/coffee-brak).

Taxa de participare pentru persoanele care nu au calitatea de membru al C.C.J. Constanţa este de 100 lei.

Vă rugăm să confirmaţi participarea până miercuri, 17 iunie 2015, la email: ccjct@ccjct.ro

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta