logo ccjct

SOLICITARE DE AUDIENŢA LA CURTEA DE APEL CONSTANŢA ÎN VEDEREA APLICĂRII UNITARE A LEGII PROFESIEI

23.02.2015

Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa –  a solicitat o  audienţă preşedintelui Curţii de Apel Constanţa.

Demersul are în vedere identificarea unor soluţii privind aplicarea în mod unitar şi constant, la nivelul Curţii de Apel Constanţa, a dispoziţiilor art. 13, precum şi a dispoziţiilor art. 21 şi 26 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.

Potrivit art. 13 din Legea nr. 514/2003, consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecatorie si la tribunale ca instanta de fond, la organele de urmarire penala, precum si la celelalte organe administrative cu atributii jurisdictionale. Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instantele judecatoresti de toate gradele, la organele de urmarire penala, precum si la toate autoritatile si organele administrative cu atributii jurisdictionale.

Conform, art. 21, asociatia profesionala a consilierilor juridici tine evidenta acestora in conditii similare evidentei barourilor de avocati, iar în conformitate cu art. 26, evidentele consilierilor juridici si actualizarea permanenta a acestora se vor realiza de catre asociatiile profesionale la sfarsitul fiecarui an si se vor comunica prefecturii, consiliului judetean, instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala si baroului din judetul respectiv.

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta