logo ccjct

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ – 12 MAI 2016, ORA 17:00

26.04.2016

În temeiul art. 13 din Statut, Consiliul Director al Colegiului Consilierilor Juridici Constanța convoacă Adunarea Generală a membrilor pentru data de 12 mai 2016, ora 17:00 –

Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”, sala amfiteatru, parter. 

1) raportul de activitate al Consiliului Director pe anul 2015;

2) prezentarea situației financiare pe anul 2015, raportul comisiei de cenzori, descarcarea de gestiune a Consiliului Director;

3)  diverse.

 

 

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta