logo ccjct

Examen definitivare 2017

Examen de definitivare/compatibilizare: 22 iulie 2017, ora 10:00, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, sala 4-parter.

ÎNSCRIERILE ÎNCEP ÎN DATA DE  iunie 19 iunie 2017. DATA LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DEFINITIVARE/COMPATIBILIZARE ESTE 19 IULIE 2017.

Potrivit Hotărârii Consiliului Director nr. 48/12.06.2017, examenul scris pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv se va desfăşura în data de 22 iulie 2017.

La aceeaşi data se va desfăşura şi examenul pentru consilierii juridici definitivaţi prin efectul legii şi al prevederilor Statutului profesiei de consilier juridic, în vederea compatibilizării cu reglementarile privind definitivarea în alte profesii juridice, aşa cum acestea au fost stabilite de statutele profesionale şi regulamentele profesiilor respective (avocat, notar, executor judecătoresc etc).

Cuantumurile taxelor percepute pentru înscrierea/participarea la examene  (taxe de examinare) sunt următoarele:

150 de lei – taxă  de participare la examenul scris de obţinere a titlului de consilier juridic definitiv pentru consilierii juridici stagiari – încrişi în Colegiu cu mai mai mult de 6 luni anterior datei de desfăşurare a examenului;

200 de lei – taxă de participare la examenul scris suţinut de consilierii juridici definitivaţi prin efectul legii şi al prevederilor Statutului profesiei de consilier juridic, în vederea compatibilizării cu noile reglementari privind definitivarea în alte profesii juridice – încrişi în Colegiu cu mai mai mult de 6 luni anterior datei de desfăşurare a examenului;

– 600 de lei – taxă  de participare la examenul scris de obţinere a titlului de consilier juridic definitiv/compatibilizare pentru consilierii juridici încrişi în Colegiu cu mai puţin de 6 luni anterior datei de desfăşurare a examenului;

 

MODALITATEA DE EXAMINARE: EXAMEN SCRIS (TEST GRILĂ)

Descarcă:

Cere de inscriere la examenul de definitivare -pentru consilierii juridici stagiari

Adeverinta-care-atestă-efectuarea-unui-stagiu-de-minim-doi-ani-în-profesia-de-consilier juridic

Cerere de inscriere la examenul de compatibilizare si model adeverinta

Regulamentul examenului pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv şi al examenului de compatibilizare

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi Legea nr. 51/1995 a profesiei de avocat (cu modificările şi completările ulterioare)

2. DREPT CIVIL ŞI DREPT PROCESUAL CIVIL

 A) Noul Cod civil

– Titlul preliminar. Despre legea civilă

– Cartea I – Despre persoane

– Cartea III – Despre bunuri

– Cartea V – Despre obligaţii: Dispoziţii generale, Izvoarele obligaţiilor,  Modalităţile obligaţiilor, Obligaţiile complexe, Executarea obligaţiilor; Diferite contracte speciale (contractul de vânzare, contractul de locaţiune, contractul de societate)

– Cartea VI – Despre prescripţia extinctivă

– Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

B) Noul Cod de procedură civilă

Cartea I – Dispozitii generale

Cartea II – Procedura contencioasă

CARTEA V- Despre executarea silită

C) Dreptul muncii (Codul muncii)

I. Contractul individual de muncă (Titlul II – art. 10-110)

II. Timpul de muncă şi timpul de odihnă (Titlul III – art. 111-158)

IV. Salarizarea (Titlul IV – art. 159-174)

V. Sănătatea şi securitatea în muncă (Titlul V – art. 175-191)

VI. Contractele colective de muncă (Titlul VIII – art. 229-230)

VII. Răspunderea juridică (Titlul XI – art. 241-265)

VIII. Jurisdicţia muncii (Titlul XII – art. 266-275)

3. DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL 

A)  Drept penal – partea generală

I. Legea penală şi limitele ei de aplicare

– Principii generale

– Aplicarea legii penale în timp şi spaţiu; 

II. Infracţiunea

III. Pedepsele

IV. Răspundere penală a persoanei juridice – dispoziţii generale (art. 135-137)

V. Cauzele care înlătură răspunderea penală

B) Drept penal – partea specială

I. Infracţiuni contra persoanei

– infracţiuni contra vieţii (art. 188, 189, 191, 192)

– infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii (art. 193, 194, 195, 196)

– infracţiuni contra libertăţii persoanei (art. 205, 206, 207)

II. Infracţiuni contra patrimoniului

– Furtul

– Distrugerea şi tulburarea de posesie

III. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu

– Infracţiuni de corupţie (art. 289, 290, 291, 292)

– Infracţiuni de serviciu (art. 295, 296, 297, 298, 308, 309)

IV. Infracţiuni de fals

– Falsuri în înscrisuri (art. 320, 321, 322, 323, 326, 327)

C) Drept procesual penal – partea generală

I. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale (art. 1-13)

II. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal (art. 14-28)

III. Participanţii în procesul penal (art.29-96)

IV. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

– Reguli generale (art. 97-103)

 

D) Drept procesual penal – partea specială

I.     Urmarirea penală (art. 285-341)

II.     Camera preliminară (art. 342-348)

III.     Judecata

– Dispoziţii generale (art. 349-370)

– Judecata în primă instanţă (art. 371-407)

– Apelul (art. 408-425)

IV. Executarea hotararilor penale

– Dispoziţii generale (art. 550-554 – făraă celelalte dispoziţii din Titlul V)

 

Bibliografie orientativă – lucrări de specialitate  recomandate  

– Constituţia României

– Noul Cod civil 

– Noul Cod de procedură civilă

– Codul muncii

– Noul Cod penal

– Noul Cod de procedură penală

Cu titlu de bibliografie pot fi consultate şi cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie. Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie vor avea în vedere modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2017.

 

Înscrierea la examenul pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv/compatibilizare este condiţionată de plata la zi a cotizaţiei şi a taxei de examinare.

Examenul de definitivat se susţine în baza art. 12 din Legea nr.  514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, conform prevederilor legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi  Statutului profesiei de consilier juridic.

În vederea susţinerii examenului pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv, consilierul juridic stagiar trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi de Satutul profesiei de consilier juridic.

 

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta