logo ccjct

Examen definitivare 2019

Publicat în data de 09.05.2019

Examen de definitivare/compatibilizare: 29 iunie 2019, ora 11:00, Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân Constanţa, sala Coriolan (parter).

Îscrierile încep în data de 29 mai 2019. Data limită pentru înscriere este 19 iunie 2019, ora18:30.

Potrivit Hotărârii Consiliului Director nr. 64/08.05.2019, examenul pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv se va desfăşura în data de 29 iunie 2019.

La aceeaşi data se va desfăşura şi examenul pentru consilierii juridici definitivaţi prin efectul legii şi al prevederilor Statutului profesiei de consilier juridic, în vederea compatibilizării cu reglementarile privind definitivarea în alte profesii juridice, aşa cum acestea au fost stabilite de statutele profesionale şi regulamentele profesiilor respective (avocat, notar, executor judecătoresc etc).

Cuantumurile taxelor percepute pentru înscrierea/participarea la examene  (taxe de examinare) sunt următoarele:

– 200 de lei – taxă pentru examenul scris de obţinere a titlului de consilier juridic definitiv/compatibilizare pentru consilierii juridici înscrişi în asociaţie anterior datei de 01 ianuarie 2019;

– 600 de lei – taxă  pentru examenul scris de obţinere a titlului de consilier juridic definitiv/compatibilizare pentru consilierii juridici înscrişi în asociaţie în perioada 01 ianuarie – 31 mai 2019;

– 1.000 de lei – taxă  pentru examenul scris de obţinere a titlului de consilier juridic definitiv/compatibilizare pentru consilierii juridici înscrişi în asociaţie după data de 31 mai 2019.

Înscrierea la examenul pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv/compatibilizare este condiţionată de plata cotizației pe anul 2019 şi a taxei de examinare.

 

MODALITATEA DE EXAMINARE: EXAMEN SCRIS (TEST GRILĂ)

 

Descarcă:

Cere de inscriere la examenul de definitivare – pentru consilierii juridici stagiari 

Atenție! Candidații care nu au semnat la înscrierea în Colegiul Consilierilor Juridici Constanța sau ulterior informarea/consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vor anexa la cererea de înscriere la examen și: 1) informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal – semnată pe fiecare pagină; 2) consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – semnat pe fiecare pagină. Informarea și consimțământul pot fi descărcate de AICI (paginile 3-12)

 

Adeverinta-care-atestă-efectuarea-unui-stagiu-de-minim-doi-ani-în-profesia-de-consilier juridic

 

Cerere de inscriere la examenul de compatibilizare si model adeverinta

Atenție! Candidații care nu au semnat la înscrierea în Colegiul Consilierilor Juridici Constanța sau ulterior informarea/consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vor anexa la cererea de înscriere la examen și: 1) informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal – semnată pe fiecare pagină; 2) consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – semnat pe fiecare pagină. Informarea și consimțământul pot fi descărcate de AICI (paginile 3-12)

 

Regulament examen 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

1. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi Legea nr. 51/1995 a profesiei de avocat (cu modificările şi completările ulterioare)

2. DREPT CIVIL ŞI DREPT PROCESUAL CIVIL

 A) Codul civil

– Titlul preliminar. Despre legea civilă

– Cartea I – Despre persoane

– Cartea III – Despre bunuri

– Cartea V – Despre obligaţii: Dispoziţii generale, Izvoarele obligaţiilor,  Modalităţile obligaţiilor, Obligaţiile complexe, Executarea obligaţiilor; Diferite contracte speciale (contractul de vânzare, contractul de locaţiune, contractul de societate)

– Cartea VI – Despre prescripţia extinctivă

– Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil – cu modificările și completările ulterioare

B) Codul de procedură civilă

Cartea I – Dispozitii generale

Cartea II – Procedura contencioasă

CARTEA V- Despre executarea silită

C) Dreptul muncii (Codul muncii)

I. Contractul individual de muncă (Titlul II – art. 10-110)

II. Timpul de muncă şi timpul de odihnă (Titlul III – art. 111-158)

IV. Salarizarea (Titlul IV – art. 159-174)

V. Sănătatea şi securitatea în muncă (Titlul V – art. 175-191)

VI. Contractele colective de muncă (Titlul VIII – art. 229-230)

VII. Răspunderea juridică (Titlul XI – art. 241-265)

VIII. Jurisdicţia muncii (Titlul XII – art. 266-275)

3. DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL  

A)  Drept penal – partea generală

I. Legea penală şi limitele ei de aplicare

– Principii generale

– Aplicarea legii penale în timp şi spaţiu

II. Infracţiunea

III. Pedepsele

IV. Răspundere penală a persoanei juridice – dispoziţii generale  

 

B) Drept penal – partea specială

I.Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii

– Înşelăciunea

II. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu

– Luarea şi darea de mită

IV. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri  

– Falsul material în înscrisuri oficiale

– Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

C) Drept procesual penal – partea generală

I. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale  

II. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal  

D) Drept procesual penal – partea specială

I. Urmarirea penală  

 

 

Bibliografie orientativă – lucrări de specialitate  recomandate  

– Constituţia României

– Codul civil 

– Codul de procedură civilă

– Codul muncii

– Coddul penal

– Codul de procedură penală

Cu titlu de bibliografie pot fi consultate şi cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie. Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie vor avea în vedere modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2019.

Examenul de definitivat se susţine în baza art. 12 din Legea nr.  514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, conform prevederilor legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi  Statutului profesiei de consilier juridic.

În vederea susţinerii examenului pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv, consilierul juridic stagiar trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi de Satutul profesiei de consilier juridic.

 

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta