logo ccjct

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE – INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

23.05.2018

Începând cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD).

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

“Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

În conformitate cu art. 21 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic – cu  modificăile și completările ulterioare, Asociația Colegiul Consilierilor Juridici Constanța ține evidența consilierilor juridici membri în condiții similare evidenței barourilor de avocați.

Asociația Colegiul Consilierilor Juridici Constanța prelucrează datele personale ale membrilor săi, în conformitate cu prevederile legale în materia prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și în conformitate cu prevederile legale privind organizarea și funcționarea asociațiilor profesionale ale consilierilor juridici, respectiv prevederile legale privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor din România.

Pentru o informare detaliată (scopurile și interesele legitime pentru care se realizează prelucrarea datelor personale; temeiul legal; categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal colectate; păstrarea datelor personale, drepturile pe care le aveti în ceea ce privește datele dumneavoastră personale), vă rugăm să accesați acest link: INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL la nivelul Colegiului Consilierilor Juridici Constanța, în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CONSTANȚA

Str. Ștefan cel Mare nr. 13, et. 1

e-mail: ccjct@ccjct.ro

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta