logo ccjct

Plata cotizaţiei

În perioada 11 iulie-09 septembrie 2018, programul de lucru cu publicul la sediul Colegiului este suspendat, în vederea rezolvării unor probleme tehnice și administrative.
Așadar, plata cotizațiilor restante/aferente anului 2018/ semestrului II al anului 2018 poate fi făcută la sediul asociației, în timpul programului de lucru cu publicul, până la data de 11 iulie 2018.
În perioada 11 iulie-09 septembrie 2018, plata cotizaţiei se poate face direct în contul Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa: RO 74BUCU1991211536098RON dechis la Alpha Bank Constanţa.
Pentru informații sau rezolvarea unor situații excepționale, vă rugăm să ne contactați prin email sau telefonic.

http://www.ccjct.ro/contact/
 

Cuantumul cotizaţiei = 120 lei pe semestru (240 lei/an)

Taxa de înscriere = 50 lei

Contravaloarea legitimaţiei =10 lei

 

Taxa de reînscriere în Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa, pentru membrii excluşi ca urmare a neplăţii cotizaţiei, este în cuantum de 300 lei, la care se adaugă cotizaţia aferentă întregului an în care se realizează reînscrierea, fără aplicarea niciunei reduceri (240 lei).

Plata cash a cotizaţiei se face la sediul Colegiului, în timpul programului de lucru cu publicul (detalii în secţiunea Contact)

Plata cotizaţiei şi a taxelor se poate face şi direct în contul Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa: RO 74BUCU1991211536098RON dechis la Alpha Bank Constanţa (specificaţia “RON” este absolut necesara la indicarea contului)

CIF 17193798

Pe documentul de plată se va preciza, după caz: cotizaţie sem. I  anul ……….; cotizaţie sem. II anul ……….; cotizaţie anul ………..

Dovada plăţii va fi depusă la sediul asociaţiei sau va fi transmisă prin email la adresa: ccjct@ccjct.ro sau ccjct@yahoo.com

 

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta