logo ccjct

Plata cotizaţiei

Potrivit hotărârii Consiliului Director al Colegiului Consilierilor Juridici Constanța, în contextul pandemiei COVID-19, temporar, plata cotizației se va realiza doar prin intermediul mijloacelor online.

 

Plata cotizației se va efectua în contul Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa:

RO74BUCU1991211536098RON, deschis la Alpha Bank Constanţa.

Pe documentul de plată se va preciza, după caz: “plată cotizaţie semestrul …….. anul……. pentru ………….(numele și prenumele)

Cuantumul cotizației anuale pentru membrii Colegiului Consilierilor Juridici Constanța este:

a) 280 lei pe an (140 lei/semestrupentru membrii care exercită profesia de consilier juridic;

b) 50 lei pe an pentru membrii susținători (persoane licențiate în drept/științe juridice care nu exercită funcția de consilier juridic).

Atenție! Nu pot fi membri susținători persoanele care au exercitat/exercită efectiv funcția de consilier juridic. Pot fi membri susținători doar persoanele care nu au debutat în profesia de consilier juridic.

Cuantumul taxei de înscriere în Asociația Colegiul Consilierilor Juridici Constanța este:

a) 100 lei – pentru persoanele licențiate în drept/științe juridice care exercită funcția de consilier juridic la data înscrierii și îndeplinesc toate condițiile pentru a dobândi calitatea de membru cu drepturi depline al Asociației Colegiul Consilierilor Juridici Constanța;

b) 50 lei – pentru persoanele licențiate în drept/științe juridice care nu exercită funcția de consilier juridic (membrii susținători).

Cotizația aferentă anului 2018 (sau anilor anteriori):

Cuantumul cotizaţiei = 120 lei pe semestru (240 lei/an)

Taxa de înscriere = 50 lei

Contravaloarea legitimaţiei =10 lei

Taxa de reînscriere în Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa, pentru membrii excluşi ca urmare a neplăţii cotizaţiei, este în cuantum de 300 lei, la care se adaugă cotizaţia aferentă întregului an în care se realizează reînscrierea, fără aplicarea niciunei reduceri (280 lei).

Plata cash a cotizaţiei se face la sediul Colegiului, în timpul programului de lucru cu publicul (detalii în secţiunea Contact)

Plata cotizaţiei şi a taxelor se poate face şi direct în contul Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa:

RO74BUCU1991211536098RON, dechis la Alpha Bank Constanţa (specificaţia “RON” este absolut necesara la indicarea contului)

CIF 17193798

Pe documentul de plată se va preciza, după caz: cotizaţie sem. I  anul ……….; cotizaţie sem. II anul ……….; cotizaţie anul ………..

Dovada plăţii va fi depusă la sediul asociaţiei sau va fi transmisă prin email la adresa: ccjct@ccjct.ro 

 

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta