logo ccjct

Plata cotizaţiei

Cuantumul cotizaţiei = 120 lei pe semestru (240 lei/an)

Taxa de înscriere = 50 lei

Contravaloarea legitimaţiei =10 lei

 

Cotizaţia aferentă anului 2017 este de 200 de lei pentru plăţile efectuate până la data de 31 martie 2017, fie prin OP, fie cash.

Reducerea se aplică şi consilierilor juridici care se înscriu în Colegiu până la data de 31 martie 2017 şi achită cotizaţia pentru tot anul 2017.

Taxa de reînscriere în Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa, pentru membrii excluşi ca urmare a neplăţii cotizaţiei, este în cuantum de 300 lei, la care se adaugă cotizaţia aferentă întregului an în care se realizează reînscrierea, fără aplicarea niciunei reduceri (240 lei).

Plata cash a cotizaţiei se face la sediul Colegiului, în timpul programului de lucru cu publicul (detalii în secţiunea Contact)

Plata cotizaţiei şi a taxelor se poate face şi direct în contul Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa: RO 74BUCU1991211536098RON dechis la Alpha Bank Constanţa (specificaţia “RON” este absolut necesara la indicarea contului)

CIF 17193798

Pe documentul de plată se va preciza, după caz: cotizaţie sem. I  anul ……….; cotizaţie sem. II anul ……….; cotizaţie anul ………..

Dovada plăţii va fi depusă la sediul asociaţiei sau va fi transmisă prin email la adresa: ccjct@ccjct.ro sau ccjct@yahoo.com

 

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta