logo ccjct

Plata cotizaţiei

Cuantumul cotizaţiei = 120 lei pe semestru (240 lei/an)

Taxa de înscriere = 50 lei

Contravaloarea legitimaţiei =10 lei

 

Taxa de reînscriere în Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa, pentru membrii excluşi ca urmare a neplăţii cotizaţiei, este în cuantum de 300 lei, la care se adaugă cotizaţia aferentă întregului an în care se realizează reînscrierea, fără aplicarea niciunei reduceri (240 lei).

Plata cash a cotizaţiei se face la sediul Colegiului, în timpul programului de lucru cu publicul (detalii în secţiunea Contact)

Plata cotizaţiei şi a taxelor se poate face şi direct în contul Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa:

RO74BUCU1991211536098RON, dechis la Alpha Bank Constanţa (specificaţia “RON” este absolut necesara la indicarea contului)

CIF 17193798

Pe documentul de plată se va preciza, după caz: cotizaţie sem. I  anul ……….; cotizaţie sem. II anul ……….; cotizaţie anul ………..

Dovada plăţii va fi depusă la sediul asociaţiei sau va fi transmisă prin email la adresa: ccjct@ccjct.ro 

 

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta