logo ccjct

RECONVOCARE ADUNARE GENERALĂ, SESIUNEA A DOUA – 25 MAI 2016, ORA 16:30

16.05.2016

 

Avand in vedere neindeplinirea cvorumului in sesiunea din data de 12 mai 2016, in temeiul art. 13(6) din Statut, Consiliul Director al Colegiului Consilierilor Juridici Constanta convoaca o a doua sesiune a  Adunarrii Generala a membrilor pentru data de 25 mai 2016, ora 16:30, la sediul Colegiului Consilierilor Juridici Constanta din str. Stefan cel Mare nr. 13, et. 1.

Adunarea Generala convocata in aceste conditii este statutar constituita si poate adopta hotarari indiferent de numarul membrilor prezenti.

 

Ordinea de zi:

1) raportul de activitate al Consiliului Director pe anul 2015;

2) prezentarea situatiei financiare pe anul 2015, raportul comisiei de cenzori, descarcarea de gestiune a Consiliului Director;

3) diverse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta