logo ccjct

ADUNARE GENERALĂ 15 septembrie 2021, ora 18:00

23.08.2021

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ

15 septembrie 2021, ora 18:00

În temeiul art. 13(2) din Statutul Asociației Colegiul Consilierilor Juridici Constanța, se  convoacă Adunarea Generală a membrilor pentru data de 15 septembrie 2021, ora 18:00.

Locul desfășurării adunării: Colegiul Național Mircea cel Bătrân (str. Ștefan cel Mare nr. 6), sala Coriolan.

Ordinea de zi propusă:

– Alegerea Consiliului Director (decan, prodecan, secretar general, membri-consilieri, supleanți);

– Alegerea membrilor Comisiei de cenzori;

– Diverse.

Vă rugăm respectuos să fiți prezenți la adunarea generală pentru a evita necesitatea reconvocării acesteia.

În situația în care Adunarea Generală nu va fi constituită  statutar, cu prezenţa a 50% + 1 din numărul membrilor activi cu drepturi depline, propunem ca data următoarei întruniri să fie 23 septembrie 2021, ora 17:30, în același loc.

Precizare: având în vedere actualul context pandemic, accesul în incinta CNMB și în sala de ședințe va fi  permis doar cu purtarea măștii de protecție.

Important! formular depunere candidatura 2021

Art. 13 – Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Constanța (extras)

(5) Adunarea Generală este statutar constituită cu prezenţa a 50% + 1 din numărul membrilor activi cu drepturi depline.

(6) În cazul în care majoritatea prevăzută la alin. (5) nu este întrunită într-o primă sesiune, prezidiul Adunării Generale, cu cosultarea celor prezenţi, stabileşte data următoarei Adunări Generale.  Termenul pentru întrunirea următoarei Adunări Generale astfel stabilit nu poate fi mai mare de 15 zile. Consiliul Director al Asociaţiei are obligaţia să îndeplinească procedura convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată. Adunarea Generală convocată în aceste condiţii este statutar constituită şi poate adopta hotărâri indiferent de numărul membrilor prezenţi.

(7) În toate cazurile, hotărârile Adunării Generale sunt adoptate cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

(8) Hotărârile adoptate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta