logo ccjct

COMUNICARE HOTĂRÂRE SUSPENDARE MEMBRI

19.03.2018

19.03.2018 

Vă comunicăm faptul că, prin hotărârea Consiliului Director al Colegiului Consilierilor Juridici Constanţa, în temeiul art. 9(3) din Statut, s-a constatat suspendarea din calitatea de membri cu drepturi depline ai Colegiului Consilierilor Juridici Constanţa a tuturor membrilor care nu au achitat minim cotizaţia corespunzătoare anului 2016 şi s-a dispus pentru aceştia înscrierea în Tabloul consilierilor juridici a menţiunii suspendat pentru neplata cotizaţiei – propus pentru excludere.

În cazul în care, în termen de 60 de zile calendaristice de la data comunicarii prezentului mesaj și a afișării pe pagina web oficială a Asociaţiei a anunțului de suspendare, cei în cauză nu achită cotizaţia restantă, în temeiul art. 9(4) și al art. 15(3) lit. l) din Statut, Consiliul Director va proceda la excluderea acestora din Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Constanța și radierea din Tabloul consilierilor juridici.

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta