logo ccjct

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ-15.11.2017

04.10.2017

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ

Având în vedere prevederile art. 14(2) din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Constanța, în temeiul art. 13(2) din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Constanța, se  convoacă Adunarea Generală a membrilor pentru data de 15 noiembrie 2017, ora 17:30. Locul desfășurării adunării: Colegiul Național Mircea cel Bătrân (str. Ștefan cel Mare nr. 6).

 Ordinea de zi:

– Alegerea Consiliului Director (decan, prodecan, secretar general, membri-consilieri, supleanți);

– Alegerea membrilor Comisiei de cenzori;

– Alegerea membrilor Comisiei de formare profesională continuă şi coordonare a stagiului; alegerea membrilor Comisiei de disciplină;

– Diverse.

Art. 13 – Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Constanța (extras)

(5) Adunarea Generală este statutar constituită cu prezenţa a 50% + 1 din numărul membrilor activi cu drepturi depline

(6) În cazul în care majoritatea prevăzută la alin. (5) nu este întrunită într-o primă sesiune, prezidiul Adunării Generale, cu cosultarea celor prezenţi, stabileşte data următoarei Adunări Generale.  Termenul pentru întrunirea următoarei Adunări Generale astfel stabilit nu poate fi mai mare de 15 zile. Consiliul Director al Asociaţiei are obligaţia să îndeplinească procedura convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată. Adunarea Generală convocată în aceste condiţii este statutar constituită şi poate adopta hotărâri indiferent de numărul membrilor prezenţi.

(7) În toate cazurile, hotărârile Adunării Generale sunt adoptate cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

(8) Hotărârile adoptate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Potrivit art. 11(3) din Staut, este considerat membru activ cu drepturi depline consilierul juridic care nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate, nedemnitate sau suspendare prevăzute de lege şi/sau prezentul statut şi a achitat cotizaţia corespunzătoare semestrului în care are loc întrunirea Adunării Generale.

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta