logo ccjct

CUANTUMUL COTIZAȚIEI/TAXEI DE ÎNSCRIERE, ÎNCEPÂND CU ANUL 2019

11.12.2018

Prin Hotărârea nr. 63/05.12.2018 a Consiliului Director al Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa s-a stabilit că, începând cu data de 01.01.2019, cuantumul cotizației anuale pentru membrii Colegiului Consilierilor Juridici Constanța este:

a) 280 lei pe an pentru membrii care exercită profesia de consilier juridic (140 lei/semestru);

b) 50 lei pe an pentru membrii susținători (persoane licențiate în drept/științe juridice care nu exercită funcția de consilier juridic).

Cuantumul taxei de înscriere în Asociația Colegiul Consilierilor Juridici Constanța este de:

a) 100 lei – pentru persoanele licențiate în drept/științe juridice care exercită funcția de consilier juridic la data înscrierii și îndeplinesc toate condițiile pentru a dobândi calitatea de membru cu drepturi depline al Asociației Colegiul Consilierilor Juridici Constanța;  

b) 50 lei – pentru persoanele licențiate în drept/științe juridice care nu exercită funcția de consilier juridic (membrii susținători).

Modificarea cuantumului cotizației/taxei de înscriere a fost necesară din cauza creșterii cheltuielilor de organizare și funcționare ale Asociației Colegiul Consilierilor Juridici Constanța, ca urmare a obligaților ce revin persoanelor juridice potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelorpotrivit Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar și ținând cont de creșterea cheltuielilor privind chiria, utilitățile și plata furnizorilor de servicii.

Precizăm că aceasta este prima modificare a cotizației/taxei de înscriere, de la constituirea asociației, în anul 2005.

Consiliul Director

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta