logo ccjct

Înscriere

În vederea înscrierii în Colegiul Consilierilor Juridici Constanța, cererea de înscriere, precum și toate documentele necesare înscrierii vor fi depuse la sediu, în timpul programului de funcționare sau prin e-mail (în format pdf, cu asumarea obligației de a depune aceste înscrisuri și în original).  

În cazul cererii/documentelor transmise prin e-mail, după primirea confirmării privind aprobarea înscrierii, plata taxei de înscriere și plata cotizației se vor efectua în contul Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa: RO74BUCU1991211536098RON – deschis la Alpha Bank Constanţa.

Pe documentul de plată se va preciza, după caz: “plată taxă înscriere și/sau plată cotizaţie semestrul … anul…. pentru ………….(numele și prenumele)

 

De ce să te înscrii în Colegiul Consilierilor Juridici Constanța?

Pentru că, potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic:

> Asociaţia profesională a consilierilor juridici ţine evidenţa acestora în condiţii similare evidenţei barourilor de avocaţi (art. 22).-

> Evidenţele consilierilor juridici şi actualizarea permanentă a acestora se vor realiza de către asociaţiile profesionale la sfârşitul fiecărui an şi se vor comunica prefecturii, consiliului judeţean, instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală şi baroului din judeţul respectiv (art. 26).

> La debutul exercitării profesiei, consilierul juridic efectuează obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de consilier juridic stagiar. Condiţiile efectuării stagiului, definitivarea şi celelalte condiţii din perioada stagiului sunt cele prevăzute în legea pentru exercitarea profesiei de avocat şi statutul profesional al acesteia, care se aplică în mod corespunzător (art. 12);

> Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instanţele judecătoreşti de toate gradele, la organele de urmărire penală, precum şi la toate autorităţile şi organele administrative cu atribuţii jurisdicţionale (art. 13).

> Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecătorie şi la tribunale ca instanţă de fond, la organele de urmărire penală, precum şi la celelalte organe administrative cu atribuţii jurisdicţionale (art. 13).

Și pentru că, în calitate de membru al Colegiului Consilierilor Juridici Constanța:

> Beneficiezi de gratuitate sau reduceri substanțiale pentru participarea la colocviile, seminariile și sesiunile de formare profesională organizate de Colegiu și/sau partenerii acestuia și de alte facilități oferite exclusiv membrilor.

> Beneficiezi de sprijin și consiliere în privința dezvoltării carierei de consilier juridic, precum și de apărarea și promovarea intereselor tale profesionale.

> Devii membru al unui corp profesional bine pregătit și al unei comunități cu preocupări și aspirații comune.

> Dacă ești consilier juridic stagiar, poți participa la examenul de definitivare – organizat de Colegiu.

 

IMPORTANT! CITEȘTE INFORMAREA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Documente necesare înscrierii în Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa

Precizare prealabilă: pentru înscriere este esenţială calitatea de consilier juridic, dovedită prin existenţa unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau cu timp parţial. Licențiații în drept/științe juridice care nu au debutat în profesia de consilier juridic pot deveni membri susținători.

Cuantumul taxei de înscriere în Asociația Colegiul Consilierilor Juridici Constanța este:

a) 100 lei – pentru persoanele licențiate în drept/științe juridice care exercită funcția de consilier juridic la data înscrierii și îndeplinesc toate condițiile pentru a dobândi calitatea de membru cu drepturi depline al Asociației Colegiul Consilierilor Juridici Constanța;

b) 50 lei – pentru persoanele licențiate în drept/științe juridice care nu exercită funcția de consilier juridic (membrii susținători). Atenție! Nu pot fi membri susținători persoanele care au exercitat/exercită efectiv funcția de consilier juridic. Pot fi membri susținători doar persoanele care nu au debutat în profesia de consilier juridic.

Contravaloarea legitimaţiei – 10 lei

Cuantumul cotizației anuale pentru membrii Colegiului Consilierilor Juridici Constanța este:

a) 280 lei pe an (140 lei/semestrupentru membrii care exercită/au exercitat profesia de consilier juridic;

b) 50 lei pe an pentru membrii susținători (persoane licențiate în drept/științe juridice care nu exercită funcția de consilier juridic).

Taxa de reînscriere în Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa, pentru membrii excluşi ca urmare a neplăţii cotizaţiei, este în cuantum de 300 lei, la care se adaugă cotizaţia aferentă întregului an în care se realizează reînscrierea, fără aplicarea niciunei reduceri (280 lei).

Plata cotizaţiei şi a taxelor se poate face şi direct în contul Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa: RO 74BUCU1991211536098 RON dechis la Alpha Bank Constanţa (specificaţia “RON” este absolut necesara la indicarea contului).

CIF 17193798

Pe documentul de plată se va preciza, după caz: taxă înscriere; cotizaţie sem. I anul…..; cotizaţie sem. II anul ……; cotizaţie anul…………;

Dovada plăţii va fi depusă la sediul asociaţiei sau va fi transmisă prin email la adresa: ccjct@ccjct.ro

Citeşte Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Constanţa !

Vezi AICI datele noastre de contact

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta