logo ccjct

Plata cotizaţiei

Potrivit hotărârii Consiliului Director al Colegiului Consilierilor Juridici Constanța, în contextul pandemiei COVID-19, temporar, plata cotizației se va realiza doar prin intermediul mijloacelor online.

 

Plata cotizației se va efectua în contul Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa:

RO74BUCU1991211536098RON, deschis la Alpha Bank Constanţa.

Pe documentul de plată se va preciza, după caz: “plată cotizaţie semestrul …….. anul……. pentru ………….(numele și prenumele)

Cuantumul cotizației anuale pentru membrii Colegiului Consilierilor Juridici Constanța este:

a) 280 lei pe an (140 lei/semestrupentru membrii care exercită profesia de consilier juridic;

b) 50 lei pe an pentru membrii susținători (persoane licențiate în drept/științe juridice care nu exercită funcția de consilier juridic).

Cuantumul taxei de înscriere în Asociația Colegiul Consilierilor Juridici Constanța este:

a) 100 lei – pentru persoanele licențiate în drept/științe juridice care exercită funcția de consilier juridic la data înscrierii și îndeplinesc toate condițiile pentru a dobândi calitatea de membru cu drepturi depline al Asociației Colegiul Consilierilor Juridici Constanța;

b) 50 lei – pentru persoanele licențiate în drept/științe juridice care nu exercită funcția de consilier juridic (membrii susținători).

Cotizația aferentă anului 2018 (sau anilor anteriori):

Cuantumul cotizaţiei = 120 lei pe semestru (240 lei/an)

Taxa de înscriere = 50 lei

Contravaloarea legitimaţiei =10 lei

Taxa de reînscriere în Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa, pentru membrii excluşi ca urmare a neplăţii cotizaţiei, este în cuantum de 300 lei, la care se adaugă cotizaţia aferentă întregului an în care se realizează reînscrierea, fără aplicarea niciunei reduceri (280 lei).

Plata cash a cotizaţiei se face la sediul Colegiului, în timpul programului de lucru cu publicul (detalii în secţiunea Contact)

Plata cotizaţiei şi a taxelor se poate face şi direct în contul Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa:

RO74BUCU1991211536098RON, dechis la Alpha Bank Constanţa (specificaţia “RON” este absolut necesara la indicarea contului)

CIF 17193798

Pe documentul de plată se va preciza, după caz: cotizaţie sem. I  anul ……….; cotizaţie sem. II anul ……….; cotizaţie anul ………..

Dovada plăţii va fi depusă la sediul asociaţiei sau va fi transmisă prin email la adresa: ccjct@ccjct.ro 

 

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta