logo ccjct

RECONVOCARE ADUNARE GENERALĂ: 23 septembrie 2021, ora 17:30

15.09.2021

RECONVOCARE ADUNARE GENERALĂ

23 septembrie 2021, ora 17:30

Având în vedere că Adunarea Generală convocată pentru data de 15 septembrie 2021, ora 18:00, nu a fost constituită statutar, cu prezenţa a 50% + 1 din numărul membrilor activi cu drepturi depline, prezidiul Adunării, cu consultarea celor prezenți, a stabilit ca data următoarei întruniri să fie 23 septembrie 2021, ora 17:30 (data propusă de Consiliului Director prin convocatorul initial) la CN Mircea cel Bătrân Constanța, (str. Ștefan cel Mare nr. 6) – sala Coriolan. Adunarea Generală convocată în aceste condiţii va fi statutar constituită şi va putea adopta hotărâri indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ordinea de zi propusă:

– Alegerea Consiliului Director (decan, prodecan, secretar general, membri-consilieri, supleanți);

– Alegerea membrilor Comisiei de cenzori;

– Diverse.

Precizare: având în vedere actualul context pandemic, accesul în incinta CNMB și în sala de ședințe va fi permis doar cu purtarea măștii de protecție.

Consiliul Director

Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Constanța (extras)

Art. 13

(5) Adunarea Generală este statutar constituită cu prezenţa a 50% + 1 din numărul membrilor activi cu drepturi depline.

(6) În cazul în care majoritatea prevăzută la alin. (5) nu este întrunită într-o primă sesiune, prezidiul Adunării Generale, cu cosultarea celor prezenţi, stabileşte data următoarei Adunări Generale.  Termenul pentru întrunirea următoarei Adunări Generale astfel stabilit nu poate fi mai mare de 15 zile. Consiliul Director al Asociaţiei are obligaţia să îndeplinească procedura convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată. Adunarea Generală convocată în aceste condiţii este statutar constituită şi poate adopta hotărâri indiferent de numărul membrilor prezenţi.

(7) În toate cazurile, hotărârile Adunării Generale sunt adoptate cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

(8) Hotărârile adoptate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta