logo ccjct

TE AȘTEPTĂM LA COLOCVIILE JURIDICE, pe16 decembrie 2023

17.11.2023

Colegiul Consilierilor Juridici Constanța organizează o nouă sesiune a Colocviilor Juridice.

Data desfășurării acestui eveniment interactiv este 16 decembrie 2023, orele 11:00 – 17:00.

 

Lector: Bogdan DUMITRACHE, formator INM (2003 – 2017).

Locație: Universitatea “Sipru Haret” Constanța, str. Unirii nr. 32 – 34.

Participara este gratuită pentru membrii Colegiului Consilierilor Juridici Constanța care au plătit cotizația la zi.

Pentru membrii care nu au plătit cotizația/alte persoane interesate, taxa de participare este de 250 lei.

TEMATICĂ:

Instituții și mecanisme juridice prevăzute de Codul Civil, relevante pentru recuperarea debitelor

Clauza penală: sferă de aplicare, condiții de validitate și eficacitate;

Decăderea debitorului din beneficiul termenului (accelerarea scadenței);

Rezoluțiunea unilaterală și rezoluțiunea de plin drept. Pactele comisorii;

Cesiunea de creanță, subrogația, novația și preluarea de datorie.

Acțiunea în pretenții: modificări privind administrarea probelor, forța executorie a hotărârilor judecătorești;

Măsurile asigurătorii, posibile garanții în vederea recuperării creanțelor negarantate;

Procedura execuțională. Aspecte practice relevante pentru creditor: opțiunea între modalități de recuperare a debitului, cazurile de încetare a executării silite și regimul cheltuielilor de executare silă.

Pentru sugestii/propuneri privind tematica, așteptăm mesajele dumneavoastră la e-mail ccjct@ccjct.ro până la data de 05 decembrie 2023.

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta